• ITakimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  30. Gusht 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mujor. Në takim kryesuesi i Këshillit, z. Živoin Ćirković, i informoi anëtarët për mundësinë...

 • ITakimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  31. Korrik 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi propozim rekomandimet e grupeve punuese. Pas shqyrtimit, rekomandimet me propozim plotësime u ...

 • ITakimi i grupit punues për çështje të arsimit

  Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

  25 Korrik 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi propozim rekomandimet e propozuara nga anëtarët e grupit punues. Pas shqyrtimit anëtarët ...

 • Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  30. Gusht 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mu

 • Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  31. Korrik 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takimin e mbajtur sot shqy

 • Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

  Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

  25 Korrik 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, sh

Latest News

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

26. Shtator 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mujor, në të cilin...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

30. Gusht 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mujor. Në takim...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

31. Korrik 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi propozim rekomandimet...

Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

25 Korrik 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi...

Takimi i grupit punues për çështje të punësimit

Takimi i grupit punues për çështje të punësimit

11 Korrik 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimi   Grupi punues për çështje...

Punëtoria e Këshillit, e mbështetur nga OSBE-ja

Punëtoria e Këshillit, e mbështetur nga OSBE-ja

04-05. Korrik 2019, Prevallë     Më 4 dhe 5 korrik në Prevallë në komunën e Prizrenit, misioni...

Facebook