• ITakimi i grupit punues për legjislacion

  Takimi i grupit punues për legjislacion

  10 Mars 2020, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me inicimin e nismës për shpalljen e Ditës së Diversitetit Kulturor në Kosovë, si një ditë...

 • ITakimi i grupit punues për çështje të kulturës

  Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

  06 Mars 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me vizitat në Drejtoritë për rini, sport dhe ...

 • ITakimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  27. Shkurt 2020, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete, sot mbajti takimin e rregullt, në të cilin kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese raportuan para anëtarëve p...

 • Takimi i grupit punues për legjislacion

  Takimi i grupit punues për legjislacion

  10 Mars 2020, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhu

 • Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

  Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

  06 Mars 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në t

 • Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  27. Shkurt 2020, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete, sot mbajti takimin e rregullt,

Latest News

Takimi i grupit punues për legjislacion

Takimi i grupit punues për legjislacion

10 Mars 2020, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me...

Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

06 Mars 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

27. Shkurt 2020, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete, sot mbajti takimin e rregullt, në të cilin...

Punëtoria

Punëtoria

Punëtoria 24 - 26 Shkurt 2020. Nga 24 - 26 shkurt është mbajtur Punëtoria për hartimin...

Tryeza e rrumbullakët

Tryeza e rrumbullakët

24 Shkurt 2020, Gjilan Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale ka organizuar Tryezën e...

Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare

Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare

20 Shkurt 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, organizoi një takim për shënimin e...

Facebook