• ITakimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  14. Prill 2022, Prishtinë   Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi dhe miratoi propozim raportin vjetor të punës së Këshillit për vitin 2021. Në takim Kës...

 • IGrupi punues për legjislacion

  Grupi punues për legjislacion

  28 Mars 2022, Prizren Në punëtorinë e organizuar më 28-30 mars për identifikimin e ndryshimeve në Statutin e Këshillit Konsultativ për Komunitete, pjesëmarrës me anë të diskutimeve dh...

 • ITakimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

  Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

  25 Mars 2022, Prizren Sot ne Prizren është mbajtur takimi i Grupit Punues për Çështje të Gjuhëve me kryetarin dhe nënkryetarin e Komunës së Prizrenit z. Shaqir Tolajn dhe z. Kujtim Gashi...

 • Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  14. Prill 2022, Prishtinë   Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shq

 • Grupi punues për legjislacion

  Grupi punues për legjislacion

  28 Mars 2022, Prizren Në punëtorinë e organizuar më 28-30 mars për identifikimin e ndryshi

 • Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

  Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

  25 Mars 2022, Prizren Sot ne Prizren është mbajtur takimi i Grupit Punues për Çështje të G

Latest News

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

14. Prill 2022, Prishtinë   Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi dhe miratoi...

Grupi punues për legjislacion

Grupi punues për legjislacion

28 Mars 2022, Prizren Në punëtorinë e organizuar më 28-30 mars për identifikimin e ndryshimeve në Statutin e...

Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

25 Mars 2022, Prizren Sot ne Prizren është mbajtur takimi i Grupit Punues për Çështje të Gjuhëve...

Grupi punues për çështje të arsimit

Grupi punues për çështje të arsimit

17 Mars 2022, Prizren Grupi Punues për Çështje të Arsimit, organizoi tryezën e rrumbullakët me temën ’’Gjendja...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

24. Shkurt 2022, Prishtinë   Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi propozim rekomandimin...

Grupi punues për çështje të arsimit

Grupi punues për çështje të arsimit

24 Shkurt 2022, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur...

Facebook