• ITakimi i grupit punues për legjislacion

  Takimi i grupit punues për legjislacion

  19 Shkurt 2020, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me inicimin e nismës për shpalljen e Ditës së Diversitetit Kulturor në Kosovë, si një dit...

 • IDita e komunitetit Ashkali në Kosovë

  Dita e komunitetit Ashkali në Kosovë

  18. Shkurt 2020, Prishtinë Përfaqësuesit e komunitetit ashkali në Këshill, z. Qerim Emini dhe znj. Gyltene Osmani, organizuan një takim për shënim e ditës së komunitetit ashkali. Në taki...

 • ITakimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  14. Shkurt 2020, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete organizoi takim solemn për shënimin e 12 - vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës. Kryesuesi  i Këshillit, z. L...

 • Takimi i grupit punues për legjislacion

  Takimi i grupit punues për legjislacion

  19 Shkurt 2020, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, diskutoi lid

 • Dita e komunitetit Ashkali në Kosovë

  Dita e komunitetit Ashkali në Kosovë

  18. Shkurt 2020, Prishtinë Përfaqësuesit e komunitetit ashkali në Këshill, z. Qerim Emini dh

 • Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  14. Shkurt 2020, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete organizoi takim solemn për sh

Latest News

Takimi i grupit punues për legjislacion

Takimi i grupit punues për legjislacion

19 Shkurt 2020, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me...

Dita e komunitetit Ashkali në Kosovë

Dita e komunitetit Ashkali në Kosovë

18. Shkurt 2020, Prishtinë Përfaqësuesit e komunitetit ashkali në Këshill, z. Qerim Emini dhe znj. Gyltene...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

14. Shkurt 2020, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete organizoi takim solemn për shënimin e 12 -...

Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

13 Shkurt 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, mbajti tryezën e rrumbullakët ’’ Gjendja...

Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

04 Shkurt 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të...

Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

03 Shkurt 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në takimin e mbajtur sot, në...

Facebook