• IKomunikatë për shtyp 17 tetor 2017

  Komunikatë për shtyp 17 tetor 2017

  Kryesia e Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 17 tetor 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Kryesia e Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese kanë mbajtur sot mbledhje n...

 • IKomunikatë për shtyp 27 shtator 2017

  Komunikatë për shtyp 27 shtator 2017

  Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 27 shtator 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt, në të cilën a...

 • IKomunikatë për shtyp 26 shtator 2017

  Komunikatë për shtyp 26 shtator 2017

  Grupi Punues për Çështje të Arsimit Prishtinë, më 26 shtator 2017 Kryesuesi i Grupit Punues për Çështje të Arsimit, z. Lendrit Qeli, zëvendëskryesuesja e grupit punues, Amela Radonči...

 • Komunikatë për shtyp 17 tetor 2017

  Komunikatë për shtyp 17 tetor 2017

  Kryesia e Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 17 tetor 2017 Ndërtesa e Kuvendit

 • Komunikatë për shtyp 27 shtator 2017

  Komunikatë për shtyp 27 shtator 2017

  Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 27 shtator 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla

 • Komunikatë për shtyp 26 shtator 2017

  Komunikatë për shtyp 26 shtator 2017

  Grupi Punues për Çështje të Arsimit Prishtinë, më 26 shtator 2017 Kryesuesi i Grupit Punue

Latest News

Komunikatë për shtyp 17 tetor 2017

Komunikatë për shtyp 17 tetor 2017

Kryesia e Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 17 tetor 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Kryesia e...

Komunikatë për shtyp 27 shtator 2017

Komunikatë për shtyp 27 shtator 2017

Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 27 shtator 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka...

Komunikatë për shtyp 26 shtator 2017

Komunikatë për shtyp 26 shtator 2017

Grupi Punues për Çështje të Arsimit Prishtinë, më 26 shtator 2017 Kryesuesi i Grupit Punues për Çështje...

Komunikatë për shtyp 25 shtator 2017

Komunikatë për shtyp 25 shtator 2017

Këshilli Konsultativ Për Komunitete Punëtoria për  prezantimin dhe shqyrtimin e  Projektstatutit të Këshillit Konsultativ për Komunitete,...

Komunikatë për shtyp 15 shtator 2017

Komunikatë për shtyp 15 shtator 2017

Grupi Punues për Çështje të Kulturës Prishtinë, më 15 shtator 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225  Grupi Punues...

Komunikatë për shtyp 14 shtator 2017

Komunikatë për shtyp 14 shtator 2017

Grupi Punues për Çështje të Arsimit Prishtinë, më 14 shtator 2017 Kryesuesi i Grupit Punues për Çështje...

Facebook