• Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  29. Nentor 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt

 • Takimi me komunitetin Malazez

  Takimi me komunitetin Malazez

  27 Nëntor 2019, Prishtinë     Përfaqësuesit e komunitetit malazez në Këshill, mbajtën ta

 • Bashkëpunimi i Këshillit me mekanizmat lokal për komunitete në Republikën e Kosovës

  Bashkëpunimi i Këshillit me mekanizmat lokal për komunitete në Republikën e Kosovës

  26. Nëntor 2019 Këshilli Konsultativ për Komunitete, mbajti tryezën e rrumbullakët  me tem

Latest News

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

29. Nentor 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mujor, në të cilin...

Takimi me komunitetin Malazez

Takimi me komunitetin Malazez

27 Nëntor 2019, Prishtinë     Përfaqësuesit e komunitetit malazez në Këshill, mbajtën takim me organizatat përfaqësuese të...

Bashkëpunimi i Këshillit me mekanizmat lokal për komunitete në Republikën e Kosovës

Bashkëpunimi i Këshillit me mekanizmat lokal për komunitete në Republikën...

26. Nëntor 2019 Këshilli Konsultativ për Komunitete, mbajti tryezën e rrumbullakët  me temën ’’Bashkëpunimi i Këshillit...

Punëtoria e Këshillit

Punëtoria e Këshillit

13-16. Nëntor 2019           Këshilli Konsultativ për Komunitete në punëtorinë e mbajtur, me datë 13 –16 nëntor,...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

31. Tetor 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mujor, në të cilin...

Takimi i grupit punues për legjislacion

Takimi i grupit punues për legjislacion

28 Tetor 2019, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Projekt Udhëzimin Administrativ...

Facebook