Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

24. Dhjetor 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mujor, në të cilin...