29. Nentor 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mujor, në të cilin kryesuesi i Këshillit, z. Lazar Radulović, dhe kryesuesit e grupeve punuese i informuan…
26. Nëntor 2019 Këshilli Konsultativ për Komunitete, mbajti tryezën e rrumbullakët me temën ’’Bashkëpunimi i Këshillit me mekanizmat lokal për komunitete në Republikën e Kosovës”. Në këtë tryezë, z. Lazar…
27 Nëntor 2019, Prishtinë Përfaqësuesit e komunitetit malazez në Këshill, mbajtën takim me organizatat përfaqësuese të komunitetit malazez, pjesëmarrëse në procesin e nominimit si dhe me përfaqësues të tjerë të…
13-16. Nëntor 2019 Këshilli Konsultativ për Komunitete në punëtorinë e mbajtur, me datë 13 –16 nëntor, ka shqyrtuar propozim Planin Vjetor të Punës së Këshillit, për vitin 2020. Anëtarët pjesëmarrës…
07 Nëntor 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, organizoi sot takim për shënimin e Ditës Botërore të Gjuhës Rome. Me nga një fjalë rasti, kryesuesi i Këshillit dhe…
31. Tetor 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mujor, në të cilin kryesuesi i Këshillit, dhe kryesuesit e grupeve punuese i informuan anëtarët për aktivitetet…
28 Tetor 2019, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Projekt Udhëzimin Administrativ për Procedurën e Themelimit, Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të Përhershme dhe Komiteteve…
25 Tetor 2019, Prishtinë Përfaqësuesit e komunitetit ashkali në Këshill, mbajtën takim me organizatat përfaqësuese të komunitetit ashkali, pjesëmarrëse në procesin e nominimit si dhe me përfaqësues të tjerë të…
21 Tetor 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur sot, diskutoi për ndihmat sociale dhe luftën kundër varfërisë. Pas diskutimeve, anëtarët e…
17 Tetor 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në takim e mbajtur sot, diskutoi lidhur me iniciativën për rihapjen e Degës së Ballkanistikës pranë Fakultetit Filologjik në Universitetin…