19 Shkurt 2020, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me inicimin e nismës për shpalljen e Ditës së Diversitetit Kulturor në Kosovë, si një…
18. Shkurt 2020, Prishtinë Përfaqësuesit e komunitetit ashkali në Këshill, z. Qerim Emini dhe znj. Gyltene Osmani, organizuan një takim për shënim e ditës së komunitetit ashkali. Në takim ishin…
14. Shkurt 2020, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete organizoi takim solemn për shënimin e 12 - vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës. Kryesuesi i Këshillit, z. Lazar Radulović, si…
13 Shkurt 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, mbajti tryezën e rrumbullakët ’’ Gjendja në arsim për pjesëtarët e komuniteteve jo shumicë në komunat e Republikës së Kosovës’’,…
04 Shkurt 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me aktivitetet e Grupit në përputhje me…
03 Shkurt 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në takimin e mbajtur sot, në të cilin mori pjesë znj. Marija Radulović, zëvendëse e Avokatit të Popullit, diskutoi lidhur…
28. Janar 2020, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete, sot mbajti takimin e rregullt, në të cilin kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese raportuan para anëtarëve për aktivitetet e…
23 Janar 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot diskutoi lidhur me gjendjen në arsim për pjesëtarët e komuniteteve jo shumicë. Në takim, anëtarët…
21 Janar 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur sot diskutoi për përgatitjen e tryezave të rrumbullakëta me pjesëtarë të komuniteteve, përfaqësues…
24. Dhjetor 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mujor, në të cilin kryesuesi i Këshillit, z. Lazar Radulović, dhe kryesuesit e grupeve punuese i informuan…