10 Mars 2020, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me inicimin e nismës për shpalljen e Ditës së Diversitetit Kulturor në Kosovë, si një…
06 Mars 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me vizitat në Drejtoritë për rini, sport…
27. Shkurt 2020, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete, sot mbajti takimin e rregullt, në të cilin kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese raportuan para anëtarëve për aktivitetet e…

Punëtoria

27 Shkurt 2020
Punëtoria 24 - 26 Shkurt 2020. Nga 24 - 26 shkurt është mbajtur Punëtoria për hartimin e Projektligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin…
24 Shkurt 2020, Gjilan Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale ka organizuar Tryezën e rrumbullakët ’’Përfaqësimi i pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë në Shërbimin Civil në nivelin…
20 Shkurt 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, organizoi një takim për shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare. Kryesuesi i Grupit Punues z. Şerfedin Ȍmer, kryesuesi i…
19 Shkurt 2020, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me inicimin e nismës për shpalljen e Ditës së Diversitetit Kulturor në Kosovë, si një…
18. Shkurt 2020, Prishtinë Përfaqësuesit e komunitetit ashkali në Këshill, z. Qerim Emini dhe znj. Gyltene Osmani, organizuan një takim për shënim e ditës së komunitetit ashkali. Në takim ishin…
14. Shkurt 2020, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete organizoi takim solemn për shënimin e 12 - vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës. Kryesuesi i Këshillit, z. Lazar Radulović, si…
13 Shkurt 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, mbajti tryezën e rrumbullakët ’’ Gjendja në arsim për pjesëtarët e komuniteteve jo shumicë në komunat e Republikës së Kosovës’’,…