Prishtinë, më 2 Gusht 2018Ndërtesa e Kuvendit, salla C-203 Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur mbledhjen e rregullt mujore, ku u bë miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit. Sipas…
Marash, Prizren 1 Gusht, 2018 Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj të Këshillit.Pas përfundimit të afatit ligjor për aplikime…
Marash, Prizren 31 Korrik, Marash, Prizren Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj të Këshillit.Pas përfundimit të afatit ligjor për…
Hotel Meka, Dragash 30 Korrik 2018 Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj të Këshillit.Pas përfundimit të afatit ligjor për…
Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Salla C 203 30 Korrik 2018, Prishtinë Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të…
 Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Salla N 303 27 Korrik, Prishtinë Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj të…
 Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Salla N 303 27 Korrik, Prishtinë Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj të…
 Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Salla N 303 27 Korrik, Prishtinë Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj…
 Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Salla N 303 26 Korrik, Prishtinë Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj…
Prishtinë, 25 Korrik 2018 Pas procesit të aplikimit një mujor, të organizatave dhe kandidatëve të pavarur për të qenë anëtar të Këshillit Konsultativ për Komunitete, pranë Zyrës së Presidentit të…