5. Maj 2022, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi dhe miratoi propozim komentet në Projektligjin për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës. Në takim…
29 Prill 2022, Prizren Përfaqësuesit e komunitetit Boshnjak në Këshill, z. Agim Ferati, znj. Senada Sagdati dhe z. Almedin Fejza, në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Këshillit, si…

Takim me OSBE

04 Maj 2022
29 Prill 2022, Prishtinë Kryesuesi i Këshillit, z. Agim Ferati dhe Sekretarja e Këshilit, znj. Nafiye Gaş kanë pritur në takim përfaqësueset nga OSBE, znj. Julija Vitanova dhe Shqipe Hajredini.…
28 Prill 2022, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Çështje të Arsimit, mbajtën sot takimin e përbashkët. Në takim anëtarët shqyrtuan Projektligjin për Arsimin e Lartë në…
14. Prill 2022, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi dhe miratoi propozim raportin vjetor të punës së Këshillit për vitin 2021. Në takim Këshilli shqyrtoi…
28 Mars 2022, Prizren Në punëtorinë e organizuar më 28-30 mars për identifikimin e ndryshimeve në Statutin e Këshillit Konsultativ për Komunitete, pjesëmarrës me anë të diskutimeve dhe propozimeve të…
25 Mars 2022, Prizren Sot ne Prizren është mbajtur takimi i Grupit Punues për Çështje të Gjuhëve me kryetarin dhe nënkryetarin e Komunës së Prizrenit z. Shaqir Tolajn dhe z.…
24 Mars 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës, në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me aktivitetet e grupit punues për vitin 2022. Pas diskutimeve, anëtarë u pajtuan…
17 Mars 2022, Prizren Grupi Punues për Çështje të Arsimit, organizoi tryezën e rrumbullakët me temën ’’Gjendja në arsim për pjesëtarët e komuniteteve jo shumicë në Republikën e Kosovës’’, më…
24. Shkurt 2022, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi propozim rekomandimin për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Pas diskutimeve dhe shqyrtimit nga ana e…