Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

08 Dhjetor 2020, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesin e grupit punues. Për kryesues u zgjodh z. Atakan Koro, ndërsa zëvendës kryesuese, znj. Senada Sagdati.