Takimi i grupit punues për legjislacion

08 Dhjetor 2020, Prishtinë

Grupi Punues për Legjislacion, në takimin e mbajtur sot, zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesin e grupit punues. Për kryesues u zgjodh z. Agim Ferati, ndërsa zëvendës kryesuese, znj. Gűlten Nobırda.