Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

10 Dhjetor 2020, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në takimin e mbajtur sot, zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesin e grupit punues. Për kryesues u zgjodh z. Ridvan Gashi, ndërsa zëvendës kryesuese, znj. Vesna Dabetić.