Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

10 Dhjetor 2020, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Kulturës, në takimin e mbajtur sot, zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesin e grupit punues. Për kryesuese u zgjodh znj. Amra Zaimi, ndërsa zëvendës kryesues, z. Besart Jashari.