Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

23 Shkurt 2021, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me aktivitete kulturore gjatë pandemisë. Gjithashtu, grupi ka diskutuar lidhur me shënimin e ditës së kulturës.