Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

26 Maj 2021, Prishtinë

Grupi punues për Çështje të Gjuhëve, në takimin e mbajtur sot diskutoi lidhur me gabimeve gjuhësore në gjuhën Serbe në fleten e gjobave Policore në Kosovë.