Komunikatë për shtyp 22 mars 2018

Grupi Punues për Çështje të Kulturës

Prishtinë, më 22 mars 2018

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 

Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët diskutuan lidhur me fillimin e përgatitjeve për organizmin e manifestimit kulturor ’’Përafrimi i Komuniteteve përmes Kulturës dhe Traditës’’.