Njoftim për shtyp 3 Maj 2018

Grupit Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështjet Sociale

Prizren, më 3 Maj 2018

Anëtarët e Grupit Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështjet Sociale kanë mbajtur organizuar tryezë të rrumbullakët me temë ”Përfaqësimi i pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë në Shërbimin Civil në nivelin lokal në Republikën e Kosovës”, ku të ftuar ishin drejtorët e administratave nga komunat e Prizrenit, Pejës, Rahovecit, Dragashit, Gjakovës, Suharekës, Shtërpcës dhe Istogut.

Tryeza u mbajt në Prizren dhe pati shkëmbim të informatave dhe diskutime konstruktive.