Njoftim për shtyp 8 Maj 2018

Grupi Punues për Çështje të Kulturës

Prishtinë, më 8 Maj 2018

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-303 

Në takimin e Grupi punues për çështje të kulturës, u diskutua për rrethanat e reja që u krijuan rreth mbajtjes së organizimit kulturor “Përafrimi i Komuniteteve përmes Kulturës dhe Traditës”.
Në takim u fol për implikimet buxhetore dhe u vendos që mbajtja e këtij manifestimi të shtyhet për një kohë të caktuar.