Seancat e nominimit për secilin komunitet

 

Prishtinë, 25 Korrik 2018

 

Pas procesit të aplikimit një mujor, të organizatave dhe kandidatëve të pavarur për të qenë anëtar të Këshillit Konsultativ për Komunitete, pranë Zyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës, është bërë shqyrtimi I dokumentacioneve dhe në bazë të tyre Sekretariati i KKK-së ka krijuar kalendarin e seancave të nominimit, i cili do të zhvillohet sipas kësaj renditjeje:

 

26  KORRIK

27  KORRIK

30 KORRIK

31 KORRIK

 

Seanca e nominimit për komunitetin:

Seanca e nominimit për komunitetet:

Seanca e nominimit për komunitetin:

Seanca e nominimit për komunitetet:

 

MALAZEZ, ora 11:00

* ASHKALI, ora 10:30

* SERB, ora 11:00

* GORAN, ora 10:30
në Dragash/Mekka

 

zyra:N 303
Vendi: Ndërtesa e Kuvendit

* ROM, ora 11:30

zyra: C 203
Vendi: Ndërtesa e Kuvendit

 

* EGJIPTIAN, ora 14:00

* TURK, ora 13:30
në Prizren/Marash

 

zyra:N 303
Vendi: Ndërtesa e Kuvendit

 

 

 

 

1 GUSHT

2 GUSHT

Seanca e nominimit për komunitetin:

Seanca e nominimit për komunitetin:

* BOSHNJAK, ora 11:00
Prizren/Marash

* KROAT, ora 14:00
Janjevë/Lipjan