Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

07 Mars 2019, Prishtinë

Foto: Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

 

Grupi Punues për Çështje Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me shënimin e ditëve të shkrimtarëve nga komunitetet jo shumicë në Kosovë.