Takimi i grupit punues për çështje të gjuhës

21 Mars 2019, Prishtinë

Foto: Takimi i grupit punues për çështje të gjuhës

 

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, ka mbajtur takimin sot, ku morën pjesë edhe zyrtarë të Zyrës së Komisionerit për Gjuhët. Tema e diskutimit ka qenë Analiza e gjendjës në zbatimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në Kosovë dhe hapat që duhet të ndërmiren për realizimin e tij. Gjitashtu është dakorduar bashkëpunimi në të ardhmen midis dy institucioneve.

 

1.