Takimi i grupit punues për çështje të punësimit

26 Mars 2019, Prishtinë

Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimi

 

Grupi Punues për çështje të punësimit dhe çështje sociale në takimin e mbajtur, diskutoi reth përgatitjes për takime me përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale.