Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

24 Prill 2019, Prishtinë

Foto: Takimi I Këshillit

Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot takimin e rregullt mujor. Në takim, kryesuesi i Këshillit, z. Živoin Ćirković, i informoi në mënyrë të detajuar anëtarët për aktivitetet e realizuara ndërmjet dy takimeve të Këshillit. Në takim, anëtarët u informuan edhe nga kryesuesit e grupeve punuese, për aktivitetet e realizuara gjatë këtij muaji.