Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

30. Gusht 2019, Prishtinë

Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mujor. Në takim kryesuesi i Këshillit, z. Živoin Ćirković, i informoi anëtarët për mundësinë e organizimit të një punëtorie në të cilën, anëtarët e secilit komunitet do të prezantonin zakonet dhe tradita e tyre.