Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

03 Shkurt 2020, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në takimin e mbajtur sot, në të cilin mori pjesë znj. Marija Radulović, zëvendëse e Avokatit të Popullit, diskutoi lidhur me bashkëpunimin e grupit punues me Institucionin e Avokatit të Popullit.