Takimi i grupit punues për legjislacion

04 Qershor 2020, Prishtinë

Grupi Punues për Legjislacion, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi Projekt Udhëzimin Administrativ për Procedurën e Emërimit të Nënkryetarëve në Komuna. Pas diskutimeve anëtarët e grupit punues u pajtuan që të dërgojnë një koment për plotësimin e këtij projekt udhëzimi administrativ.