Takimi i grupit punues për çështje të punësimit dhe çështje sociale

09 Qershor 2020, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur sot diskutoi lidhur me dëmet e  shkaktuara në bujqësi, gjatë periudhës së Pandemisë COVID 19.  Pas diskutimeve anëtarët e grupit punues u pajtuan që në njërin nga takimet e radhës të ftojnë përfaqësues përgjegjës nga institucionet përkatëse për të diskutuar lidhur me këto çështje.