Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

11. Qershor 2020, Prishtinë

Foto nga Arkiva

Këshilli Konsultativ në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me gjendjen e komuniteteve jo shumicë gjatë kohës së Pandemisë COVID 19. Në takim anëtarët shprehen disa nga problemet, vështirësitë dhe sfidat me të cilat janë ballafaquar pjesëtarët e komuniteteve gjatë kësaj kohe. Në takim, Këshilli shqyrtoi dhe e miratoi propozim komentin e Grupit Punues për Legjislacion, në projekt udhëzimin administrativ për Procedurën e Emërimit të Nënkryetarëve në Komuna.