Takimi i grupit punues për legjislacion

16 Korrik 2020, Prishtinë/Foto nga arkiva

Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot përmes zoom platformës, shqyrtoi propozim rekomandimin për njohjen e statusit, komunitetit malazez dhe kroat,  dhe në parim anëtarët u pajtuan për versionin e propozim rekomandimit. Anëtarët e grupit punues shqyrtuan edhe projektligjin për Qeverinë e Republikës së Kosovës, por nuk patën komente dhe as propozime shtesë  në projektligj.