Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 09 mars 2016 Ndërtesa e Qeverisë, salla P38 Këshilli Konsultativ për Komunitete, Grupi punues për Arsim, në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane sot e ka…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 02 mars 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-II Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt, në të cilën, z. Darko Dimitrijević,…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 23 shkurt 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-303 Këshilli Konsultativ për Komunitete, Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në bashkëpunim me Zyrën e Komisionerit…
Grupi Punues për Legjislacion Prishtinë, 18. shkurt 2016Ndërtesa e Kuvendit, salla N-303 Grupi Punues për Legjislacion ka mbajtur sot mbledhje në të cilën ka shqyrtuar: Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin…
Takimi me komunitetin Rom Gjakovë, më 08 shkurt 2016 Më 08 shkurt 2016 në komunën e Gjakovës përfaqësuesit e komunitetit rom, anëtarët në Këshillin Konsultativ për Komunitete në bashkëpunim me…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 28 janar 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-II Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt, të parën për vitin 2016. Në…
Grupi Punues për Legjislacion Prishtinë, 25. janar 2016Ndërtesa e Kuvendit, salla N-303 Grupi Punues për Legjislacion ka mbajtur sot mbledhje në të cilën ka shqyrtuar Programin Legjislativ për Vitin 2016.…
Grupi Punues për çështje të Arsimit Prishtinë, 19. janar 2016Ndërtesa e Kuvendit, salla N-303 Grupi Punues për Çështje të Arsimit, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt në të cilën anëtarët…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 24 dhjetor 2015 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt, të fundit për vitin 2015. Kryesuesi…
Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Punësim dhe Çështje Sociale Prishtinë, 03. dhjetor 2015Ndërtesa e Kuvendit, salla N-303 Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Punësim dhe…