Grupi Punues për Çështje të Kulturës Prishtinë, më 26 Prill 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Në takimin e Grupi punues për çështje të kulturës, u diskutua agjenda dhe detajet…
Grupi Punues për Çështje të Legjislacionit Prishtinë, më 18 Prill 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Legjislacion në mbledhjen e mbajtur sot, ka shqyrtuar Projekt Strategjinë për…
Këshilli Konsultativ për Komunitete Mitrovicë, më 16 Prill 2018 Kryesuesi i Këshillit Konsultativ për Komunitete dhe udhëheqësit e grupeve punese, kanë mbajtur tryezën e rrumbullakët për përmirësimin e bashkëpunimit dhe…
Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale Prishtinë, më 12 Prill 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në mbledhjen…
Këshilli Konsultativ për Komunitete Gjilan, më 10 Prill 2018 Kryesuesi i Këshillit Konsultativ për Komunitete dhe udhëheqësit e grupeve punese, kanë mbajtur tryezën e rrumbullakët për përmirësimin e bashkëpunimit dhe…
Grupi Punues për Çështje të Arsimit Prishtinë, më 11 Prill 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në mbledhjen e mbajtur sot ka diskutuar lidhur…
Grupi Punues për Çështje të Kulturës Prishtinë, më 6 Prill 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi punues për çështje të kulturës, sot mbajti takimin e saj për të diskutuar…
Këshilli Konsultativ për Komunitete Prishtinë, më 30 mars 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-10 Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur takimin e rregullt mujor, ku shqyrtoi dhe miratoi raportin vjetor…
Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Prishtinë, më 28 Mars 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët…
Grupi Punues për Çështje të Legjislacionit Prishtinë, më 27 Mars 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Legjislacion, ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit…