Me ftesë të organizatës, TRENTINO CON I BALCANI, nga Italia, kryesia e Këshillit, përfaqësuesi i Zyrës së Presidentit, anëtar në Këshill si dhe katër zyrtarët e Sekretariatit të Këshillit kanë…
Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Prishtinë, më 02 maj 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, ka mbajtur sot mbledhje në të cilën i…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 28 prill 2017 Hotel Sirius Zëvendës kryesuesi i Këshillit, Darko Dimitrijević si dhe katër (4) kryesuesit e grupeve punuese, z. Lendrit Qeli, kryesuesi i…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 27 prill 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete sot mbajti mbledhjen e rregullt mujore në të cilën kryesuesi i Këshillit…
Kryesia e Këshillit Prishtinë, më 21 prill 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Kryesia dhe kryesuesit e grupeve punuese të Këshillit, kanë mbajtur sot mbledhje në të cilën kanë diskutuar…
Grupi Punues për Çështje të Kulturës Prishtinë, më 13 prill 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 30 mars 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-II Këshilli Konsultativ për Komunitete sot e mbajti takimin e rregullt në të cilin z. Veton Berisha,…
Grupi Punues për Legjislacion Prishtinë, më 28 mars 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Grupi Punues për Legjislacion ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit punues…
Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale Prishtinë, më 16 mars 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-303 Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, ka mbajtur…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 03 mars 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-II Këshilli Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt mujore, në të cilën kryesuesi…