Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 31 mars 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt, në të cilën, z. Darko Dimitrijević,…
Grupi Punues për çështje të Arsimit dhe Grupi Punues për Legjislacion Prishtinë, 29. mars 2016Ndërtesa e Kuvendit, salla N-303 Grupi Punues për Çështje të Arsimit dhe Grupi Punues për Legjislacion,…
Grupi Punues për Legjislacion Prishtinë, 22. mars 2016Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Grupi Punues për Legjislacion, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt, në të cilën ka shqyrtuar Projektligjin për Automjetet.…
Grupu Punues për Çështje të Gjuhëve Prishtinë, më 17 mars 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-303 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, sot ka mbajtur mbledhjen e rregullt, në të…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 09 mars 2016 Ndërtesa e Qeverisë, salla P38 Këshilli Konsultativ për Komunitete, Grupi punues për Arsim, në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane sot e ka…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 02 mars 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-II Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt, në të cilën, z. Darko Dimitrijević,…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 23 shkurt 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-303 Këshilli Konsultativ për Komunitete, Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në bashkëpunim me Zyrën e Komisionerit…
Grupi Punues për Legjislacion Prishtinë, 18. shkurt 2016Ndërtesa e Kuvendit, salla N-303 Grupi Punues për Legjislacion ka mbajtur sot mbledhje në të cilën ka shqyrtuar: Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin…
Takimi me komunitetin Rom Gjakovë, më 08 shkurt 2016 Më 08 shkurt 2016 në komunën e Gjakovës përfaqësuesit e komunitetit rom, anëtarët në Këshillin Konsultativ për Komunitete në bashkëpunim me…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 28 janar 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-II Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt, të parën për vitin 2016. Në…