26. Shtator 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mujor, në të cilin kryesuesi i Këshillit, z. Živoin Ćirković, dhe kryesuesit e grupeve punuese i informuan…
24 Shtator 2019, Prishtinë 1. Anëtarët e grupit punues për çështje të gjuhëve kanë shenuar 26 Shtatorin Ditën Evropiane të Gjuhëve.
23 Shtator 2019, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, mbajtën takimin e përbashkët, në të cilin shqyrtuan Projektligjin për Banim Social.…
23. Shtator 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur punëtorinë me temën ’’ Të njihemi dhe të jetojmë së bashku – Njohuritë me zakonet dhe traditat kombëtare të të…
31. Korrik 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi propozim rekomandimet e grupeve punuese. Pas shqyrtimit, rekomandimet me propozim plotësime u miratuan njëzëri nga anëtarët…
25 Korrik 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi propozim rekomandimet e propozuara nga anëtarët e grupit punues. Pas shqyrtimit anëtarët e grupit…
11 Korrik 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimi Grupi punues për çështje të punësimit dhe çështjet sociale në mbledhjen e sotme shqyrtoi dhe hartoi rekomandimin,…
04-05. Korrik 2019, Prevallë Më 4 dhe 5 korrik në Prevallë në komunën e Prizrenit, misioni i OSBE-së në Kosovë mbështeti punëtorinë për Këshillin Konsultativ për Komunitete, në të cilin…
03 Korrik 2019, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Financat e Pushtetit Lokal dhe Projekt Strategjinë Shtetërore për Migrim 2019 – 2023. Në…
25. Qershor 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ ka mbajtur takimin e rregullt, në të cilin kryesuesi i Këshillit, z. Živoin Ćirković, i informoi anëtarët për aktivitetet e realizuara ndërmjet dy takimeve…