Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Vitomiricë, më 21 nëntor 2017 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në bashkëpunim, me Zyrën e Komisionerit për Gjuhët më 21 nëntor 2017, ka…
Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Kamenicë, më 14 nëntor 2017 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në bashkëpunim, me Zyrën e Komisionerit për Gjuhët më 14 nëntor 2017, ka…
Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Prishtinë, më 10 nëntor 2017 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në bashkëpunim, me Zyrën e Komisionerit për Gjuhët më 10 nëntor 2017, ka…
Grupi Punues për Legjislacion Prishtinë 31 tetor 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Legjislacion ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën ka shqyrtuar Projekt Strategjinë Shtetërore Kundër…
Presidenti Thaçi mori pjesë në Konferencën Rajonale për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Njeriut dhe të Komuniteteve jo shumicë Prishtinë, 26 tetor - Presidenti i Republikës së Kosovës,…
Kryesia e Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 17 tetor 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Kryesia e Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese kanë mbajtur sot mbledhje në të…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 27 shtator 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt, në të cilën anëtarët e Këshillit,…
Grupi Punues për Çështje të Arsimit Prishtinë, më 26 shtator 2017 Kryesuesi i Grupit Punues për Çështje të Arsimit, z. Lendrit Qeli, zëvendëskryesuesja e grupit punues, Amela Radončić, deputeti i…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Punëtoria për prezantimin dhe shqyrtimin e Projektstatutit të Këshillit Konsultativ për Komunitete, në të cilën ishin këta pjesëmarrës: Anëtarët e Këshillit, zyrtarët e Sekretariatit të Këshillit…
Grupi Punues për Çështje të Kulturës Prishtinë, më 15 shtator 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Çështje të Kulturës, ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët…