Grupi Punues për Legjislacion Prishtinë, më 17 nëntor 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-204 Grupi Punues për Legjislacion, ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët e grupit punues shqyrtuan,…
Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale Prishtinë, më 03 nëntor 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, ka mbajtur…
Grupi Punues për Legjislacion Prishtinë, më 03 nëntor 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Grupi Punues për Legjislacion, ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët e grupit punues, kanë…
Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Prishtinë, më 27 tetor 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët…
Grupi Punues për Çështje të Arsimit Prishtinë, më 27 tetor 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Çështje të Arsimit, ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët…
Grupi Punues për Çështje të Kulturës Prishtinë, më 27 tetor 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Çështje të Kulturës, ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 18 tetor 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt, në të cilën, kryesuesi i Këshillit,…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 15 shtator 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e parë me përbërjen e re të Këshillit…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 28 korrik 2016 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt, në të cilën, z. Mejdin Saliji,…
Njoftim për seancat e nominimit me organizatat e akredituara të komuniteteve joshumicë në Republikën e Kosovës Takimi konsultues me komunitetin kroat në Janjevë, të enjten më 21 korrik 2016, në…