Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 24 dhjetor 2015 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt, të fundit për vitin 2015. Kryesuesi…
Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Punësim dhe Çështje Sociale Prishtinë, 03. dhjetor 2015Ndërtesa e Kuvendit, salla N-303 Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Punësim dhe…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 01 dhjetor 2015 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt. Në kuadër të pikës së rendit…
Vizita në Zagreb Kryesuesi i Këshillit, z. Darko Dimitrijević, znj. Esin Şişko , zëvendëskryesuese e Këshillit znj. Nafiye Gaş, Sekretare e përgjithshme e Këshillit, tre (3) zyrtarët e Sekretariatit, dhe…
Grupi Punues për çështje të Kulturës Prishtinë, 18. nëntor 2015Ndërtesa e Kuvendit, salla N-302 Grupi Punues për Çështje të Kulturës, në mbledhjen e mbajtur sot, ka diskutuar lidhur me organizimin…
Takimi me komunitetin Egjiptian Pejë, më 16 nëntor 2015 Më 16 nëntor 2015, përfaqësuesit e komuniteti egjiptian, anëtar në Këshillin konsultativ për Komunitete në bashkëpunim me Sekretariatin e Këshillit, kanë…
Takimi me komunitetin Boshnjak Prizren, më 11 nëntor 2015 Më 11 nëntor 2015, përfaqësuesit e komuniteti boshnjak, anëtar në Këshillin konsultativ për Komunitete në bashkëpunim me Sekretariatin e Këshillit, kanë…
Takimi me komunitetin Serb Graçanicë, më 30 tetor 2015 Përfaqësuesit e Komunitetit Serb në Këshillin Konsutativ për Komunitete e kanë organizuar panel diskutimin me temë “Mekanizmat e mbrojtjes së komunitetit”,…
Takimi me komunitetin Goran Dragash, më 27 tetor 2015 Dy anëtarët e komuniteti goran në Këshillin Konsultativ për Komunitete, në bashkëpunim dhe mbështetje të Sekretariatit të Këshillit, më 27 tetor…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 14 tetor 2015 Ndërtesa e Kuvendit, salla C-301 Të nderuar anëtarë të Këshillit Konsultativ për Komunitete, Të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe organizatave që…