30 Maj 2019, Prishtinë Foto: Arkiva Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur sot takimin e rregullt, në të cilin anëtarët u informuan nga kryesuesi dhe kryesuesit e grupeve punuese për…
Presidenti Thaçi mbledh Këshillin Konsultativ për Komunitete: Komunitetet janë pasuri e Kosovës Prishtinë, 30 maj 2019 – Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, sot ka mbledhur Këshillin Konsultativ për Komunitete. Presidenti…
28 Maj 2019, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion, në takimi e mbajtur sot shqyrtoi Projekt Rregulloren ( QRK) – nr. XX/ 2019 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (QRK) –…
22 Maj 2019, Prizren Përfaqësuesit e komunitetit boshnjak në Këshill, mbajtën takim me organizatat përfaqësuese të komunitetit boshnjakë, pjesëmarrëse në procesin e nominimit si dhe me përfaqësues të tjerë të…
21 Maj 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, ka mbajtur sot takim, në të cilin morën pjesë përfaqësueset nga Akademia politike për gratë. Në takim u diskutua për…
21 Maj 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës, mbajti takim për shënimin e ditës botërore diversiteti kulturor për dialog dhe zhvillim. Në takim mori pjesë znj. Esin Şişko,…
16 Maj 2019, Graçanicë Përfaqësuesit e komunitetit serb në Këshill, kanë mbajtur takim me organizatat përfaqësuese të komunitetit serb të cilat kanë marrë pjesë në procesine nominimit dhe përfaqësuesit tjerë…
14 Maj 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me shtypjen e teksteve mësimore dhe literaturës tjetër, dhënien e testit të maturës…
13 Maj 2019, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion, në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Partneritet Publiko Privat. Pas shqyrtimit, kryesuesi i grupit punues, z. Berhil Šasivari, konstatoi se…
07 Mars 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me shënimin e ditës Botërore e Diversitetit…