10 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues. Kryesues i grupit punues u…
5 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesen dhe zëvendës kryesuesin e grupit punues. Kryesuese e grupit punues u zgjodh znj. Senada…
5 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues. Kryesues i grupit punues u zgjodh z. Şerafedin…
4 Dhjetor 2018, Zagreb Foto: delegacioni i Këshillit Konsultativ për komunitete me delegacionin e Këshillit kombëtar të boshnjakëve të Kroacisë Delegacioni nga Këshilli konsultativ për komunitete (KKK) vizituan Këshillin kombëtar…
4 Dhjetor 2018, Zagreb Foto: delegacioni i Këshillit Konsultativ për komunitete me delegacionin e Këshillit të pakicave kombëtare në Kroaci Një delegacion nga Këshilli Konsultativ për komunitete (KKK) ka udhëtuar…
Më 27 Nëntor 2018 Ndërtesa e Kuvendit, zyra N-10 Këshilli konsultativ për komunitete mbajti takimin e rregullt mujor, ku Kryesuesi raportoi para anëtarëve të Këshillit për angazhimet e tija dhe…
Më 16 Nëntor 2018 Ndërtesa e Kuvendit, zyra N-303 Kryesia e Këshillit me Sekretariatin, u takuan për të diskutuar rreth përcaktimit përfundimtar të grupeve punuese, numrit të anëtarëve dhe bartësve…
 15 Nëntor 2018, Prishtinë Kryesuesi i Këshillit z. Živoin Ćirković, u takua me ambasadorin e Mbretërisë Norvegjeze në Prishtinë z. Per Strand Sjaastad. Prezantimi i shkëlqyer i z. Cirkovic për…
12 dhe 13 Nëntor 2018 Pas emërimit të anëtarëve të rinj të Këshillit nga ana e Presidentit të Republikës, Sekretariati i Këshillit organizoi një punëtori ku u bë prezantimi i…
Prishtinë, më 9 Nëntor 2018 Anëtarët e Këshillit Konsultativ për Komunitete (KKK) vizituan kampin ushtarak Bondsteel dhe u takuan me kolonelin Nick Ducic dhe bashkëpunëtorët e tij. Në takim, kryesues…