Këshilli Konsultativ për Komunitete Durrës, 21 Qershor 2018 Sekretariati i KKK-së ka organizuar punëtorinë për shqyrtimin dhe plotësimin e Rregullores së punës dhe Kodit etik të KKK-së.Në këtë punëtori morën…
Në bazë të nenit 22 të Statutit të Këshillit Konsultativ për Komunitete, të shpallur përmes dekretit Nr. DNJ – 02 - 2017 të Presidentit të Republikës së Kosovës, Sekretariati i…
Këshilli Konsultativ për Komunitete Prishtinë, më 31 Maj 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla C-203 Në takimin e rregullt mujor, udhëheqësit e grupeve punuese dhe kryesuesi i Këshillit Konsultativ për Komunitete…
Sekretariati i KKK-së priti zyrtaret e ECMI-së 30 Maj 2018, Prishtinë Ndërtesa e Kuvendit, salla N-303 Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete u takua me zyrtarët e ECMI (The European…
Sekretariati i Këshillit priti në takim një delegacioni nga Mali i Zi 29 Maj 2018, Prishtinë Ndërtesa e Kuvendit, salla N-302 Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete dhe anëtari i…
Grupi Punues për Çështje të Gjuhës Prishtinë, më 23 Maj 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi punues për çështje të gjuhëve, mbajti takim ku u diskutua për nivelin e…
Grupi Punues për Çështje të Arsimit dhe për Çështje të Legjislacionit Prishtinë, më 22 Maj 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-302 Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Çështje…
Këshilli Konsultativ për Komunitete Grupi punues për çështje të punësimit dhe çështjet sociale Prishtinë, më 14 Maj 2018 Këshilli Konsultativ për Komunitete në mbështetje të OSBE-së, ka organizuar sot tryezën…
Grupi Punues për Çështje të Arsimit Prishtinë, më 10 Maj 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-10 U mbajt tryeza e rrumbullakët me temën “Gjendja në arsim i pjesëtarëve të komuniteteve…
Grupi Punues për Çështje të Kulturës Prishtinë, më 8 Maj 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-303 Në takimin e Grupi punues për çështje të kulturës, u diskutua për rrethanat e…