17 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për legjislacion, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues. Kryesues i grupit punues u zgjodh z. Berhil Šasivari, ndërsa…
14 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues. Kryesues i grupit punues u zgjodh z. Dejan…
5 Dhjetor 2018, Zagreb Foto: delegacioni i Këshillit Konsultativ për komunitete me delegacionin e Këshillit kombëtar të serbëve të Kroacisë Delegacioni nga Këshilli konsultativ për komunitete (KKK) vizituan Këshillin kombëtar…
10 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues. Kryesues i grupit punues u…
5 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesen dhe zëvendës kryesuesin e grupit punues. Kryesuese e grupit punues u zgjodh znj. Senada…
5 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues. Kryesues i grupit punues u zgjodh z. Şerafedin…
4 Dhjetor 2018, Zagreb Foto: delegacioni i Këshillit Konsultativ për komunitete me delegacionin e Këshillit kombëtar të boshnjakëve të Kroacisë Delegacioni nga Këshilli konsultativ për komunitete (KKK) vizituan Këshillin kombëtar…
4 Dhjetor 2018, Zagreb Foto: delegacioni i Këshillit Konsultativ për komunitete me delegacionin e Këshillit të pakicave kombëtare në Kroaci Një delegacion nga Këshilli Konsultativ për komunitete (KKK) ka udhëtuar…
Më 27 Nëntor 2018 Ndërtesa e Kuvendit, zyra N-10 Këshilli konsultativ për komunitete mbajti takimin e rregullt mujor, ku Kryesuesi raportoi para anëtarëve të Këshillit për angazhimet e tija dhe…
Më 16 Nëntor 2018 Ndërtesa e Kuvendit, zyra N-303 Kryesia e Këshillit me Sekretariatin, u takuan për të diskutuar rreth përcaktimit përfundimtar të grupeve punuese, numrit të anëtarëve dhe bartësve…