Më 16 Nëntor 2018 Ndërtesa e Kuvendit, zyra N-303 Kryesia e Këshillit me Sekretariatin, u takuan për të diskutuar rreth përcaktimit përfundimtar të grupeve punuese, numrit të anëtarëve dhe bartësve…
 15 Nëntor 2018, Prishtinë Kryesuesi i Këshillit z. Živoin Ćirković, u takua me ambasadorin e Mbretërisë Norvegjeze në Prishtinë z. Per Strand Sjaastad. Prezantimi i shkëlqyer i z. Cirkovic për…
12 dhe 13 Nëntor 2018 Pas emërimit të anëtarëve të rinj të Këshillit nga ana e Presidentit të Republikës, Sekretariati i Këshillit organizoi një punëtori ku u bë prezantimi i…
Prishtinë, më 9 Nëntor 2018 Anëtarët e Këshillit Konsultativ për Komunitete (KKK) vizituan kampin ushtarak Bondsteel dhe u takuan me kolonelin Nick Ducic dhe bashkëpunëtorët e tij. Në takim, kryesues…
Prishtinë, më 18 Tetor 2018Ndërtesa e Kuvendit, salla N-10 Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur takimin konstituiv, në të cilin morën pjesë njëzet e katër (24) anëtarë. Në takim Këshilli…
26 Shtator 2018, Prishtinë - Presidenti i Republikës së Kosovës z. Hashim Thaçi, ka emëruar anëtarët e rinj të Këshillit Konsultativ për Komunitete (KKK). Foto Arkiva Mandati i anëtarit të…
Prishtinë, më 2 Gusht 2018Ndërtesa e Kuvendit, salla C-203 Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur mbledhjen e rregullt mujore, ku u bë miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit. Sipas…
Marash, Prizren 1 Gusht, 2018 Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj të Këshillit.Pas përfundimit të afatit ligjor për aplikime…
Marash, Prizren 31 Korrik, Marash, Prizren Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj të Këshillit.Pas përfundimit të afatit ligjor për…
Hotel Meka, Dragash 30 Korrik 2018 Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj të Këshillit.Pas përfundimit të afatit ligjor për…