21 Maj 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës, mbajti takim për shënimin e ditës botërore diversiteti kulturor për dialog dhe zhvillim. Në takim mori pjesë znj. Esin Şişko,…
16 Maj 2019, Graçanicë Përfaqësuesit e komunitetit serb në Këshill, kanë mbajtur takim me organizatat përfaqësuese të komunitetit serb të cilat kanë marrë pjesë në procesine nominimit dhe përfaqësuesit tjerë…
14 Maj 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me shtypjen e teksteve mësimore dhe literaturës tjetër, dhënien e testit të maturës…
13 Maj 2019, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion, në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Partneritet Publiko Privat. Pas shqyrtimit, kryesuesi i grupit punues, z. Berhil Šasivari, konstatoi se…
07 Mars 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me shënimin e ditës Botërore e Diversitetit…
Prishtinë, më 12 Prill 2019 Bazuar në planin e punës së hartuar, sot përfaqësuesit Rom në Këshillin Konsulltativ për Komunitete kanë mbajtur takimin e tyre bashkëbisedues me antarët Rom të…
24 Prill 2019, Prishtinë Foto: Takimi I Këshillit Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot takimin e rregullt mujor. Në takim, kryesuesi i Këshillit, z. Živoin Ćirković, i informoi në…
11 Prill 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimi Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, ka pritur në takim përfaqësueset nga Akademia politike…
08 Prill 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të gjuhës Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Çështje të Kulturës, mbajtën takimin e përbashkët, në të…
28 Mars 2019, Prishtinë Foto: Takimi I Këshillit Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takim e mbajtur sot shqyrtoi dhe miratoi propozim raportin vjetor të punës së Këshillit, për vitin 2018.…