5 Dhjetor 2018, Zagreb Foto: delegacioni i Këshillit Konsultativ për komunitete me delegacionin e Këshillit kombëtar të serbëve të Kroacisë Delegacioni nga Këshilli konsultativ për komunitete (KKK) vizituan Këshillin kombëtar…
10 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues. Kryesues i grupit punues u…
5 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesen dhe zëvendës kryesuesin e grupit punues. Kryesuese e grupit punues u zgjodh znj. Senada…
5 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues. Kryesues i grupit punues u zgjodh z. Şerafedin…
4 Dhjetor 2018, Zagreb Foto: delegacioni i Këshillit Konsultativ për komunitete me delegacionin e Këshillit kombëtar të boshnjakëve të Kroacisë Delegacioni nga Këshilli konsultativ për komunitete (KKK) vizituan Këshillin kombëtar…
4 Dhjetor 2018, Zagreb Foto: delegacioni i Këshillit Konsultativ për komunitete me delegacionin e Këshillit të pakicave kombëtare në Kroaci Një delegacion nga Këshilli Konsultativ për komunitete (KKK) ka udhëtuar…
Më 27 Nëntor 2018 Ndërtesa e Kuvendit, zyra N-10 Këshilli konsultativ për komunitete mbajti takimin e rregullt mujor, ku Kryesuesi raportoi para anëtarëve të Këshillit për angazhimet e tija dhe…
Më 16 Nëntor 2018 Ndërtesa e Kuvendit, zyra N-303 Kryesia e Këshillit me Sekretariatin, u takuan për të diskutuar rreth përcaktimit përfundimtar të grupeve punuese, numrit të anëtarëve dhe bartësve…
 15 Nëntor 2018, Prishtinë Kryesuesi i Këshillit z. Živoin Ćirković, u takua me ambasadorin e Mbretërisë Norvegjeze në Prishtinë z. Per Strand Sjaastad. Prezantimi i shkëlqyer i z. Cirkovic për…
12 dhe 13 Nëntor 2018 Pas emërimit të anëtarëve të rinj të Këshillit nga ana e Presidentit të Republikës, Sekretariati i Këshillit organizoi një punëtori ku u bë prezantimi i…