27 Dhjetor 2018, Prishtinë Foto: Takimi I Këshillit Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur takim e rregullt dhe të fundit për këtë vit, në të cilin shqyrtoi dhe miratoi propozim…
21 Dhjetor 2018, Prishtinë Foto: Kryesia e Këshillit me Sekretariatin Në takimin e Kryesisë së Këshillit u diskutua dhe u shqyrtua plani vjetor i punës për vitin 2019, i cili…
6 Dhjetor 2018, Zagreb Foto: delegacioni i Këshillit Konsultativ për komunitete me delegacionin e Këshillit kombëtar të malazezëve të Kroacisë Delegacioni nga Këshilli konsultativ për komunitete (KKK) vizituan Këshillin kombëtar…
17 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për legjislacion, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues. Kryesues i grupit punues u zgjodh z. Berhil Šasivari, ndërsa…
14 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues. Kryesues i grupit punues u zgjodh z. Dejan…
5 Dhjetor 2018, Zagreb Foto: delegacioni i Këshillit Konsultativ për komunitete me delegacionin e Këshillit kombëtar të serbëve të Kroacisë Delegacioni nga Këshilli konsultativ për komunitete (KKK) vizituan Këshillin kombëtar…
10 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues. Kryesues i grupit punues u…
5 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesen dhe zëvendës kryesuesin e grupit punues. Kryesuese e grupit punues u zgjodh znj. Senada…
5 Dhjetor 2018, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues. Kryesues i grupit punues u zgjodh z. Şerafedin…
4 Dhjetor 2018, Zagreb Foto: delegacioni i Këshillit Konsultativ për komunitete me delegacionin e Këshillit kombëtar të boshnjakëve të Kroacisë Delegacioni nga Këshilli konsultativ për komunitete (KKK) vizituan Këshillin kombëtar…