Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Salla N 303 27 Korrik, Prishtinë Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj…
 Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Salla N 303 26 Korrik, Prishtinë Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj…
Prishtinë, 25 Korrik 2018 Pas procesit të aplikimit një mujor, të organizatave dhe kandidatëve të pavarur për të qenë anëtar të Këshillit Konsultativ për Komunitete, pranë Zyrës së Presidentit të…
Këshilli Konsultativ për Komunitete Durrës, 21 Qershor 2018 Sekretariati i KKK-së ka organizuar punëtorinë për shqyrtimin dhe plotësimin e Rregullores së punës dhe Kodit etik të KKK-së.Në këtë punëtori morën…
Në bazë të nenit 22 të Statutit të Këshillit Konsultativ për Komunitete, të shpallur përmes dekretit Nr. DNJ – 02 - 2017 të Presidentit të Republikës së Kosovës, Sekretariati i…
Këshilli Konsultativ për Komunitete Prishtinë, më 31 Maj 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla C-203 Në takimin e rregullt mujor, udhëheqësit e grupeve punuese dhe kryesuesi i Këshillit Konsultativ për Komunitete…
Sekretariati i KKK-së priti zyrtaret e ECMI-së 30 Maj 2018, Prishtinë Ndërtesa e Kuvendit, salla N-303 Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete u takua me zyrtarët e ECMI (The European…
Sekretariati i Këshillit priti në takim një delegacioni nga Mali i Zi 29 Maj 2018, Prishtinë Ndërtesa e Kuvendit, salla N-302 Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete dhe anëtari i…
Grupi Punues për Çështje të Gjuhës Prishtinë, më 23 Maj 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi punues për çështje të gjuhëve, mbajti takim ku u diskutua për nivelin e…
Grupi Punues për Çështje të Arsimit dhe për Çështje të Legjislacionit Prishtinë, më 22 Maj 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-302 Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Çështje…