Kryesuesi dhe Zëvendës kryesuesit 2018 - 2020

 

Lista e Kryesuesve dhe Zëvendës kryesuesve të KKK-së dhe Grupet Punuese

 

Këshilli Konsultativ për Komunitete

Grupi Punues për Legjislacion

Živoin Ćirković, kryesues i KKK-së
Berhil Šasivari, zv.kryesues i KKK-së
Andelina Qorraj Emini, zv.kryesuese e KKK-së

Berhil Šasivari, kryesues i GP

Amra Zaimi, Zëvendës kryesues i GP

Grupi Punues për Çështje të Arsimit

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve

Senada Sagdati, Kryesuese e GP
Ridvan Gashi, Zëvendës kryesues i GP

Şerafedin Ȍmer, Kryesues i GP
Dragana Serafimović, Zëvendës kryesuese e GP

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale

Grupi Punues për Çështje të Kulturës

Lazar Radulović, Kryesues GP
Ivana Đokić, Zëvendës kryesuese e GP

Dejan Repanović, Kryesuese e GP

Cicilija Čolakić, Zëvendës kryesues i GP