Radna grupa za jezička pitanja Sala N 10, 14:00 časova Dnevni red: 1. Usvajanje dnevnog reda, 2. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka, 3. Upotreba turskog jezika na javnom Univerzitetu u…
Radna grupa za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana Sala N 10, 14:00 časova Dnevni red: 1. Usvajanje dnevnog reda, 2. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka, 3. Plan Ministarstva za zajednice…
Radna grupa za Zakonodavstvo Sala N 10, 10:00 časova Dnevni red: 1.Usvajanje dnevnog reda, 2.Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka, 3.Razmatranje Plana Dokumenata Strategije za 2014 godinu, 4.Razmatranje Nacrt - Sektorijalne…
Sednica Savetodavnog Veća za Zajednice Sala S I, 14:00 časova Dnevni red: 1.Usvajanje dnevnog reda, 2.Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka, 3.Proces vizne liberalizacije, aktivna uloga nevećinskih zajednica na Kosovu -…
Radna grupa za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana Sala N 225, 13:00 časova Dnevni red: 1.Usvajanje dnevnog reda, 2.Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka, 3.Razmatranje zahteva Skupštine Opštine Peć o izgradnji…
Radna grupa za obrazovanje Dnevni red: 1.Usvajanje dnevnog reda, 2.Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka, 3.Razmatranje sprovođenja plana i programa albanskog jezika za učenike nevećinskih zajednica kao i udžbenika na albanskom…
Neformalna radna grupa Dnevni red: 1.Diskusija u vezi funkcionisanja Radnih Grupa, 2.Diskusija o identifikaciji pitanja koja su od interesa SVZ-a i mogućnost angažovanja vanjskog saradnika, 3.Diskusija o temama koje će…