Predsedavajući i zamenici

Lista predsedavajućih i zamenika u SVZ-u i radnim grupama

Savetodavno Veće za Zajednice Radna Grupa za zakonodavstvo
Gazmen Salijević, Predsedavajući SVZ-a
Darko Dimitrijević, Zamenik predsedavajućeg
Isak Meta, Zamenik predsedavajućeg
Agim Rifat, Predsedavajući RG
Adem Abazaj, Zamenik predsedavajućeg
Radna Grupa za pitanja obrazovanja Radna Grupa za pitanja jezika
Lendrit Qeli, Predsedavajući RG
Amela Radončić, Zamenica predsedavajućeg
Sanja Vuković, Predsedavajuća RG
Sebastijan Čolakić, Zamenik predsedavajuće
Radna Grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja Radna Grupa za pitanja kulture
Lazar Radulović, Predsedavajući RG
Dušan Radaković, Zamenik predsedavajućeg
Esin Şişko, Predsedavajuća RG
Živoin Ćirković, Zamenik predsedavajuće