Predsedavajući i zamenici

 Lista predsedavajućih i zamenika u KVZ-u i radnim grupama

 

Savetodavno Veće za Zajednice

Radna Grupa za zakonodavstvo

Živoin Ćirković, Predsedavajući SVZ-a
Berhil Šasivari, Zamenik predsedavajućeg
Andelina Qorraj Emini,
 Zamenica predsedavajućeg

Berhil Šasivari, Predsedavajući RG

Amra Zaimi , Zamenik predsedavajućeg

Radna Grupa za pitanja obrazovanja

Radna Grupa za pitanja jezika

Senada Sagdati, Predsedavajuća RG
Ridvan Gashi, Zamenik predsedavajućeg

Şerafedin Ȍmer, Predsedavajući RG
Dragana Serafimović, Zamenica predsedavajućeg

Radna Grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja

Radna Grupa za pitanja kulture

Lazar Radulović, Predsedavajući RG
Ivana Đokić, Zamenica predsedavajućeg

Dejan Repanović, Predsedavajuća RG

Cicilija Čolakić, Zamenik predsedavajuće