Radne grupe KVZ-a

 I.              Radna grupa za obrazovanje:

 1.  Benek Kirkul, član – turska zajednica

 2.  Lazar Radulović, član – crnogorska zajednica

 3.  Gyltene Osmani, član - aškalijska zajednica

 4.  Ridvan Gashi, član – romska zajednica

 5.  Senada Sagdati, član -  bošnjačka zajednica

 

II.            Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja:

 1.   Alpay Mustafa, član - turska zajednica

 2.   Lazar Radulović, član – crnogorska zajednica

 3.    Adelina Qorraj Emini, član – egipćanska zajednica

 4.    Ivana Đokić, član – srpska zajednica

 5.    Qerim Emini, član – aškalijska zajednica

 

III.           Radna grupa za kulturu:

 1.    Cicilija Čolakić, član – hrvatska zajednica

 2.    Dejan Repanović, član  – srpska zajednica

 3.    Edon Gerbani, član – egipćanska zajednica

 4.    Anesa Čolaković, član – bošnjačka zajednica

 5.    Salif Zećiri, član  - goranska zajednica

 

IV.          Radna grupa za jezike:

 1.    Vesna Dabetić, član  – crnogorska zajednica

 2.    Emrah Cermjani, član  – romska zajednica

 3.    Şerafedin Ȍmer, član  – turska zajednica

 4.    Dragana Serafimović, član  – srpska zajednica

 5.    Josipa Čolakić, član  -  hrvatska zajednica

 

V.           Radna grupa za zakonodavstvo:

 1.    Berhil Šasivari, član  - bošnjačka zajednica

 2.    Şerafedin Ȍmer, član  – turska zajednica

 3.    Qerim Emini, član  – aškalijska zajednica

 4.    Aleksandar Rapajić, član  – srpska zajednica

 5.    Amra Zaimi, član  – goranska zajednica