• IPredsedništvo Veća

  Predsedništvo Veća

  04. Jun 2020. godine, Priština Predsedništvo Konsultativnog veća za zajednice danas je na sastanku dočekalo predstavnike Institucije narodnog advokata sa kojima su diskutovali o pitanjima ljuds...

 • ISastanak radne grupe za zakonodavstvo

  Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

  10. Mart 2020. godine, Priština Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku diskutovala je o pokretanju inicijative za proglašenje Dana kulturne raznolikosti na Kosovu, kao zvaničnog dan...

 • ISastanak radne grupe za pitanja kulture

  Sastanak radne grupe za pitanja kulture

  06. Mart 2020, Priština Radna grupa za kulturu održala je danas sastanak na kome su članovi radne grupe diskutovali u vezi sa posetama Direktorijatima za omladinu, sport i kulturu u Opštinama...

 • Predsedništvo Veća

  Predsedništvo Veća

  04. Jun 2020. godine, Priština Predsedništvo Konsultativnog veća za zajednice danas je na sast

 • Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

  Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

  10. Mart 2020. godine, Priština Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku diskutovala

 • Sastanak radne grupe za pitanja kulture

  Sastanak radne grupe za pitanja kulture

  06. Mart 2020, Priština Radna grupa za kulturu održala je danas sastanak na kome su članovi

Najnovije Vesti

Facebook