• IVeće sa novim Poslovnikom o radu

  Veće sa novim Poslovnikom o radu

  Konsultativno veće za zajednice Drač , 21. Jun 2018. godine  Sekretarijat KVZ-a je organizovao radionicu za razmatranje i dopunu Poslovnika i Etičkog kodeksa ponašanja.Na ovoj radionici učes...

 • IOBAVEŠTENJE ZA APLICIRANJE ZA ČLANOVE VEĆA

  OBAVEŠTENJE ZA APLICIRANJE ZA ČLANOVE VEĆA

        Na osnovu člana 22 Statuta Konsultativnog veća za zajednice, koji je donesen putem dekreta Br. DNJ – 02 – 2017 predsednika Republike Kosovo, Sekretarijat Konsultativnog veća za za...

 • ISaopštenje za štampu 31. Maj 2018. godine

  Saopštenje za štampu 31. Maj 2018. godine

  Konsultativno veće za zajednice Priština, 31. Maj 2018. godine  Zgrada Skupštine, sala C-203   Na redovnom mesečnom sastanku članovi radnih grupa i predsedavajući Konsultativnog veća z...

 • Veće sa novim Poslovnikom o radu

  Veće sa novim Poslovnikom o radu

  Konsultativno veće za zajednice Drač , 21. Jun 2018. godine  Sekretarijat KVZ-a je organizova

 • OBAVEŠTENJE ZA APLICIRANJE ZA ČLANOVE VEĆA

  OBAVEŠTENJE ZA APLICIRANJE ZA ČLANOVE VEĆA

        Na osnovu člana 22 Statuta Konsultativnog veća za zajednice, koji je donesen putem d

 • Saopštenje za štampu 31. Maj 2018. godine

  Saopštenje za štampu 31. Maj 2018. godine

  Konsultativno veće za zajednice Priština, 31. Maj 2018. godine  Zgrada Skupštine, sala C-203

Najnovije Vesti

Facebook