• ISaopštenje za štampu 14. Maja 2018. godine

  Saopštenje za štampu 14. Maja 2018. godine

  Konsultativno veće za zajednice Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja Priština, 14. Maja 2018. godine   Konsultativno veće za zajednice uz podršku OEBS –a , organizov...

 • ISaopštenje za štampu 10. Maja 2018. godine

  Saopštenje za štampu 10. Maja 2018. godine

  Radna grupa za pitanja obrazovanja Priština, 10. Maja 2018. godine  Zgrada Skupštine, sala N-10 Održan je okrugli sto sa temom “ Stanje obrazovanja pripadnika nevećinskih zajednica u Repub...

 • ISaopštenje za štampu 8 Maja 2018. godine

  Saopštenje za štampu 8 Maja 2018. godine

  Radna grupa za pitanja kulture Priština, 8. Maja 2018. godine  Zgrada Skupštine, sala N-303 Na sastanku Radne grupe za kulturu, diskutovalo se o novim okolnostima o održavanju kulturne manife...

 • Saopštenje za štampu 14. Maja 2018. godine

  Saopštenje za štampu 14. Maja 2018. godine

  Konsultativno veće za zajednice Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja Prišti

 • Saopštenje za štampu 10. Maja 2018. godine

  Saopštenje za štampu 10. Maja 2018. godine

  Radna grupa za pitanja obrazovanja Priština, 10. Maja 2018. godine  Zgrada Skupštine, sala N-10

 • Saopštenje za štampu 8 Maja 2018. godine

  Saopštenje za štampu 8 Maja 2018. godine

  Radna grupa za pitanja kulture Priština, 8. Maja 2018. godine  Zgrada Skupštine, sala N-303

Najnovije Vesti

Facebook