Saopštenje za štampu 11. April 2018. godine

Radna grupa za pitanja obrazovanja

Priština, 11. April 2018. godine 

Zgrada Skupštine, sala N-225

Radna grupa za pitanja obrazovanja na današnjem sastanku raspravljala o stanju obrazovanja pripadnika nevećinskih zajednica u kosovskim opštinama. Posle diskusije, članovi radne grupe su se složili da budu pozvani na zajednički sastanak, direktori direktorata za obrazovanje iz nekoliko opština, gdje prisustvuju, većem broju nevećinskih učenika.