Saopštenje za štampu 12. April 2018. godine

Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja

Priština, 12. April 2018. godine 

Zgrada Skupštine, sala N-225

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja na sastanku održanom danas je diskutovala o organizaciji dva okrugla stola na temu predstavlanje pripadnika nevećinskih zajednica u civilnoj službi na centralnom i lokalnom nivou. Nakon diskusije, članovi radne grupe su se složili da će okrugli stolovi biti organizovani 03. i 14. maja 2018.