Saopštenje za štampu 16. Aprila 2018. godine

Konsultativno veće za zajednice
Mitrovica, 16. Aprila 2018. godine

 

Predsedavajući Konsultativnog Veća za Zajednice i članovi radnih grupa održali su okrugli sto o poboljšanju saradnje i koordinacije između Konsultativnog Veća za zajednice i mehanizama za zastupanje zajednica na lokalnom nivou u regiji Mitrovice.
Konsultativno Veće za zajednice ima za cilj da bude što bliže zajednicama da bi se upoznali o problemima, tako da su na sastanku razgovarali i identifikovali  slabosti u vezi funkcionisanja opštinskih mehanizama i predložilo nekoliko načina za poboljšanje problema na lokalnom nivou kao i onih  na centralnom nivou.
Okrugli sto je iniciran i podržan od strane  OEBS 'a.