Saopštenje za štampu 18. April 2018. godine

Radna grupa za zakonodavstvo

Priština, 18. April 2018. godine 

Zgrada Skupštine, sala N-225

 

Radna grupa za zakonodavstvo na sastanku koji je danas odrzan razmotrila je Nacrt Strategije lokalnog ekonomskog razvoja 2018-2022, kao i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03 / L-147 o finansiranju političkih partija. Članovi radne grupe su, nakon razmatranja, ocenili da su ova dva nacrta dobro izrađena dokumenta od strane ministarstava, I nakon toga nisu imali dodatih komentara za iste.