Saopštenje za štampu 26 April 2018. godine

Radna grupa za pitanja kulture

Priština, 26. April 2018. godine 

Zgrada Skupštine, sala N-225

Na sastanku Radne grupe za kulturu, diskutovalo se o agendi i detaljima o sadžaju kulturne manifestacije „Približavanje zajednica kroz kulturu i tradiciju“.
Na sastanku se diskutovalo o budžetskim implikacijama, na osnovu kojih će se manifestacija  održati.