Saopštenje za štampu 30. April 2018. godine

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 30. April 2018. godine 

Zgrada Skupštine, sala C-203 

Konsultativno veće za zajednice održalo je danas redovni mesečni sastanak, na kojem su predsedavajući Veća, Gazmend Salijević i predsedavajući radnih grupa, Agim Rifat, gđa. Esin Sisko, g. Lendrit Qeli, gospođa Sanja Vuković i g. Lazar Radulović obavestili članove o aktivnostima koje su sprovedene između dva sastanka Veća. Na sastanku Veće izabralo gospođu Amela Radončić, za člana Radne grupe za pitanja obrazovanja i Radne grupe za pitanja jezika.