Saopštenje za štampu 3. Maja 2018. godine

Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja 
Prizren, 3 Maja 2018. godine  

 

Članovi Radne grupe za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja učestvujete na okruglom stolu ’’Zastupanje pripadnika nevećinskih zajednica u Civilnoj službi na lokalnom nivou u Republici Kosovo“, gde su bili pozvani da učestvuju: direktori opštinskih uprava iz opština Prizren, Peć, Orahovac, Dragaš, Đakovica, Suva reka, Štrpce i Istok.
Okrugli sto je održan u Prizrenu i bilo razmena informacije i konstruktivne diskusije.