Saopštenje za štampu 8 Maja 2018. godine

Radna grupa za pitanja kulture

Priština, 8. Maja 2018. godine 

Zgrada Skupštine, sala N-303

Na sastanku Radne grupe za kulturu, diskutovalo se o novim okolnostima o održavanju kulturne manifestacije „Približavanje zajednica kroz kulturu i tradiciju“.
Na sastanku se diskutovalo o budžetskim implikacijama I odlučeno je da se manifestacija  odloži za dogledno vreme.