Saopštenje za štampu 10. Maja 2018. godine

Radna grupa za pitanja obrazovanja

Priština, 10. Maja 2018. godine 

Zgrada Skupštine, sala N-10

Održan je okrugli sto sa temom “ Stanje obrazovanja pripadnika nevećinskih zajednica u Republici Kosovo” . Na sastanku  su pozvani predstavnici MONT – a,  i predstavnici nekih opština Kosova.

Članovi Radne grupe za pitanja obrazovanja su izneli interesovanje u vezi sa uključivanjem nevećinskih zajednica u obrazovni proces, I spomenuli nekoliko konkretnih slučajeva uopšte o obrazovnom sistemu.
Na sastanku su razmenjene informacije između učesnika radne grupe za pitanja obrazovanja KVZ-a, zamenika ministra MONT –a  kao I opštinskih direktora za obrazovanje.