Saopštenje za štampu 14. Maja 2018. godine

Konsultativno veće za zajednice

Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja

Priština, 14. Maja 2018. godine

 

Konsultativno veće za zajednice uz podršku OEBS –a , organizovalo je okrugli sto sa temom: Zastupljenost pripadnika nevećinskih zajednica u civilnoj službi Republike Kosovo. Na okruglom stolom su takođe učestvovali predstavnici centralnog i lokalnog nivoa, gde se diskutovalo o trenutnoj zastupljenosti pripadnika zajednica u civilnoj službi, kao i o angažovanju i pronalaženju najboljeg načina u cilju da pripadnici nevećinskih zajednica budu zastupljeni u Civilnoj službi Kosova u skladu sa važećim zakonima.