Sednica nominacije za svaku zajednicu

Priština, 25. jula 2018

Nakon jednomesečnog procesa prijave, nevladinih organizacija i kandidata za članstvo u Konsultativnom veću za Zajednice, pri Kancelariji Predsednika Republike Kosova, razmotrena su dokumenta i na osnovu njih  Sekretarijat KVZ-a je izradio kalendar sesija, koje će se održati kao što sledi:

 

26 JUL

27 JUL

30 JUL

31 JUL

 

Sednica nominacije za Zajednicu:

Sednica nominacije za Zajednice:

Sednica nominacije za Zajednice

Sednica nominacije za Zajednice

 

CRNAGORSKA, u 11:00 sati  

* AŠKALIJSKU, 10:30  sati

* SRPSKA, u 11:00 sati

* GORANSKA, 10:30 sati
në Dragash/Mekka

 

kancelarija:N 303
Mesto:
 u zgradi skupštine

* ROMSKU, 11:30  sati

kancelarija : C 203
Mesto:  u zgradi skupštine

 

* EGIPĆANSKU, 14:00  sati

* TURSKA, 13:30 sati
u Prizren/Maraš

 

kancelarija:N 303
Mesto:
 u zgradi skupštine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 AVGUST

1 AVGUST

Sednica nominacije za Zajednice

Sednica nominacije za Zajednice

* BOŠNJAČKA, 11:00 sati
Prizren/Maraš

* HRVATSKA, 14:30 sati
Janjevo/Ljipjan