Sednica nominacije za aškalisku zajednicu

Zgrada Skupštine Republike Kosovo u sali N 303

27. jula, Priština

Sekretarijat konsultativnnog veća za zajednice (S-KVZ) organizovalo je unutrašnje izbore za nove članove veća.
Po okončanju zakonskog roka za prijave nevladinih organizacija i nezavisnih kandidata koji predstavljaju određenu zajednicu i nakon rokova za popunjavanje dokumentacije i žalbi, S-KVZ je započeo održavanje sednice imenovanja.
Aškaliska zajednica sa delegatima i kandidatima organizacije Lëvizja për zhvillim social i Bashkimi rinor e ardhmja e ndritur i dva pojedinačni kandidati glasali su za dva nova člana veća. Prema procedurama početkom septembra, predsednik Republike Kosovo donosi odluku o imenovanju novih članova, gde će njihova imena biti objavljena.