Sednica nominacije za tursku zajednicu

Maraš, Prizren

31. jula, 2018

 

Sekretarijat konsultativnnog veća za zajednice (S-KVZ) organizovao je unutrašnje izbore za nove članove Veća.
Po okončanju zakonskog roka za prijave nevladinih organizacija i nezavisnih kandidata koji predstavljaju određenu zajednicu i nakon rokova za popunjavanje dokumentacije i žalbi, S-KVZ je započeo održavanje sednice imenovanja.

U izboru za nove članove Veća iz turske zajednice bilo je 6 nevladinih organizacija i 2 nezavisna kandidata. Delegati sa pravom glasa su iz organizacija kao što sledi:
Shoqata e Grave Turke Hanimeli
Organizata për Tolerancë dhe Integrim JUNUS EMRE
Alternatif, Bilim, Kűltűr ve Spor Derneǧi
Kosova Tűrk Yazarlar Birliǧi
Kosovo Turkish Academician Association
Kosovo Tűrk Hukukçular Derneǧi

Prema proceduri početkom septembra, Predsednik Republike Kosovo će doneti odluku o imenovanju novih članova, gde će imena istih biti objavljena.